عکس بنیامین بهادری به یاد همسرش

عکس بنیامین بهادری به یاد همسرش

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/news/187176.jpg

بنیامین بهادری چند شب پیش این متن و عکس را به یاد همسرش، روی اینستاگرام .