عکس آزاده نامداری و فرزاد حسنی با لباس عروس و داماد