عکاس

چطور خوش عکس باشیم ؟

چطور خوش عکس باشیم ؟

چطور خوش عکس باشیم ؟

How to be photogenic?عکس های دستکاری های بسیار جالب تصاویر !

عکسهای دیدنی از یک پرنده ماهیگیر

یک عکاس تازه کار تصاویر چشم گیر بسیار زیبایی از یکی از ماهرترین ماهیگیران طبیعت به دست آورده است.

فیفات سوان مون، یک عکاس تازه کار تایلندی است که بیش از دو سال تلاش کرد تا عکس مستندی از عادات غیر معمول این پرنده ماهیگیر گوش آبی به دست آورد.