عوارض ریمل چشم

نکات مهم و عوارض ریمل چشم

نکات مهم و عوارض ریمل چشم

از آنجا که سلول های پوست دور چشم بسیار نازک و حساس هستند؛مواد شیمیایی به راحتی جذب آن شده و احتمال عفونت