عوارض

عوارض بسیار خطرناک نگه داشتن ادرار

عوارض بسیار خطرناک نگه داشتن ادرار

عوارض نگه داشتن ادرار

Very dangerous side effects keep the urineپاک کننده های مناسب پوست

پاک کننده های مناسب پوست

تمام صابون ها مقداری عوارض نامطلوب بر پوست آدمی می گذارد؛ البته این عوارض در بزرگسالان کمتر است، چراکه سیستمعوارض طبيعي مژه‌هاي مصنوعي


http://rozup.ir/up/litemode/fadat/2/ar4-1820.jpg

خانم‌ها در اروپا و آمريکا به تقليد از ستارگان سينما مايلند با استفاده مداوم از مژه‌هاي مصنوعي