طولانی شدن دوران عقد عامل طلاق

چرا ازدواج عاشقانه به طلاق تبدیل می شود؟