طلای بازار ایران

معروفترین نمونه های طلای بازار ایران چیست؟