طرز تهیه ی کته تره با ماهی تیلاپیا

مواد لازم برای تهیه کته تره با ماهی تیلاپیا

کته تره با ماهی تیلاپیا,طرز تهیه کته تره با ماهی تیلاپیا

کته تره با ماهی تیلاپیا,طرز تهیه کته تره با ماهی تیلاپیا

Ingredients for preparing vegetable rice with Tilapia