طرز تهیه ی فرنی زعفرانی

 

فرنی زعفرانی برای سفره افطار

فرنی زعفرانی برای سفره افطار

فرنی زعفرانی برای سفره افطار

Saffron porridge for iftar table