طرز تهیه نان فنجانی با هوموس

طرز تهیه نان فنجانی با هوموس و خیار و گوجه