طرز تهیه فرنی زعفرانی با نشاسته

فرنی زعفرانی برای سفره افطار

فرنی زعفرانی برای سفره افطار

فرنی زعفرانی برای سفره افطار

Saffron porridge for iftar table