طرز تهیه زرشک پلو

طرز پخت برنج با سبزیجات معطر

طرز پخت برنج با سبزیجات معطر

طرز پخت برنج با سبزیجات معطر

How to cook rice with vegetables and aromatic