طرز تهیه خاگینه

طرز درست کردن خاگینه کدو سبز بسیار خوشمزه