طرز تهیه ترشی بادمجان

طرز تهیه ترشی بادمجان با تمر هندی