طرز تهیه باسلق

طرز تهیه باسلق دسر محلی ارومیه

باسلق ارومیه ای (سوجوق)

طرز تهیه باسلق دسر محلی ارومیه

Local dessert recipe Baslogh Urmia