طراحی ناخن با روزنامه

طراحی ناخن با روزنامه

مراحل آموزش طراحی ناخن با حروف مجلات یا روزنامه که بسیار ساده و خاص است

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/LITEMODE_IR_MODE/modelroz/model/1486461.jpg