ضرورت استفاده از عینک

عینک آفتابی را فراموش نکنید

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/LITEMODE_IR_MODE/iraniha/2782%20-%20Copy.jpg

در اوقاتی از روز (صبح و عصر) و در فصول پاییز و بهار بیشترین اشعه ماورای بنفش

Do not forget the sunglasses