شانه کردن مو

دختری که رنگ موهایش را با شانه کردن عوض می‌کند!

تغییر رنگ مو با شانه کردن,رنگ موی بلوند

تغییر رنگ مو با شانه کردن,رنگ موی بلوند

Girls coloring her hair with a comb instead