لایت مد

مد و لباس | دکوراسیون | آرایش و زیبایی | آموزش

آگهی ویژه

  
  

با مصرف روغن زیتون سکته قلبی نمی کنیم!!

با مصرف روغن زیتون سکته قلبی نمی کنیم!!

با مصرف روغن زیتون سکته قلبی نمی کنیم!!

We do not use olive oil with a heart attack !!کمک های اولیه حیاتی به شخصی که بیهوش شده

کمک های اولیه حیاتی برای شخصی که دچار شوک شده

کمک های اولیه حیاتی به شخصی که بیهوش شده 

Critical first aid to someone who is unconsciousپشنهاد میشه حتما ببینید