سخنرانی معاون نخست وزیر ترکیه

عکس هایی از کمپین خندیدن زنان در ترکیه

کمپین خندیدن زنان در ترکیه + عکس

عکس هایی از کمپین خندیدن زنان در ترکیه

Photos of smiling women in Turkey Campaign