سایه چشم صورتی

آموزش آرایش چشم : خط چشم آبی و سایه چشم صورتی

آموزش آرایش چشم ,خط چشم آبی ,سایه چشم صورتی

آموزش آرایش چشم ,خط چشم آبی ,سایه چشم صورتی

Blue and pink eye shadow eyelinerآرایش چشم متناسب با چهره و صورت

آرایش چشم متناسب با چهره و صورت

آرایش چشم متناسب با چهره و صورت

Commensurate with face and eye makeup caseخط چشم و سایه چشم و ابرو

خط چشم و سایه چشم و ابرو

خط چشم و سایه چشم و ابرو

Eyeliner and eyeshadow and eyebrowsچگونه کم آرایش کنیم ولی زیبا به نظر برسیم؟


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/modeRE/111/timthumb.php.jpeg

آشنایی با راهکارهایی برای زیبا به نظر رسیدن با آرایش کمتر:آرایش می‌تواند یک زن را زیبا‌تر کرده