سان فرانسیسکوی امریکا

اختراع مچ بند پای نوزادان برای راحتی والدین + عکس

اختراع مچ بند پای جادویی برای نوزادان + عکس

اختراع مچ بند پای نوزادان برای راحتی والدین + عکس

Invented a wrist strap for easy infant's parents Photo