ساق دست بلند پاپیونی

 

مدل های هدبند و انواع ساق دست بلند ۲۰۱۷

مدل های هدبند ۹۵ ,انواع ساق دست بلند ۲۰۱۷

مدل های هدبند ۹۵ ,انواع ساق دست بلند ۲۰۱۷

Headband models and the long leg of 2017