زولبیا

دشمن شیرین روزه داران

دشمن شیرین روزه داران

دشمن شیرین روزه داران 

Sweet enemy fastingطرز تهیه و درست کردن زولبیا و بامیه مخصوص ماه رمضان

طرز تهیه و درست کردن زولبیا و بامیه مخصوص ماه رمضان

طرز تهیه و درست کردن زولبیا و بامیه مخصوص ماه رمضان

How to prepare and make Zoolbia and okra for Ramadan