ریمل خشک

تنها راه جلوگیری از خشک شدن ریمل

تنها راه جلوگیری از خشک شدن ریمل

تنها راه جلوگیری از خشک شدن ریمل

The only way to prevent drying mascaraفوت و فن اصلی ریمل زدن + راهنما

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/dekor/Y1392144902.jpg

بعد از رژ لب، ریمل مهمترین وسیله آرایشی شماست که باعث درشتی