روش مناسب پوشیدن کفش‌های جلو باز

روش مناسب پوشیدن کفش‌های جلو باز

Wear shoes appropriate way forward

صندل‌ها و کفش‌های جلو باز، تنها برای نشان دادن انگشت‌های جلوی پاست

Wear shoes appropriate way forward