روشهایی طبیعی برای از بین بردن تیرگی زیر بغل

تیرگی زیر بغل و کشاله ران و دلیل آن

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/ir_12/LITEMODE.IR_6.jpg

هیپرپیگمانتاسیون، یا افزایش رنگ پوست غالبا بدلیل تولید بیش از اندازه