رنگ پوستتان

نظریه قدیم و جدید برای سبک آرایش پوست سبزه

 نظریه قدیم و جدید برای سبک آرایش پوست سبزه

امروزه با آمدن انواع وسایل آرایشی جدید به بازار نباید نگران سبک آرایش و ظاهرتان باشید باشید.

Old and new theories for light skin brunetteچه معیاری برای رنگ ابرو باید در نظر داشت، رنگ پوست یا مو؟


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/TTT/ar4_1681.jpg

زمانی که رنگ موی خود را چه به صورت مش یا هایلایت و.........