رنگ سایه چشم

چگونه چشم‌ها را هایلایت کنیم؟

چگونه چشم‌ها را هایلایت کنیم؟

چگونه چشم‌ها را هایلایت کنیم؟

How we highlight your eyesهر رنگ چشم با یک رنگ سایه

ارایش

سایه های آبی تیره، طوسی، خاکستری و سربی به چمان قهوه ای شما کمک می کنند تا برجسته