رنگ بلوند

راهنمایی برای تغییر رنگ های مختلف مو

از ترکیب دو رنگ سری گرم(شکلاتی و طلائی) شماره ۳ یا ۴ استفاده کرده با اکسیدان شماره ۱ مخلوط می کنیم و موها .