رشد کم ابروها

چرا ابرو کم پشت میشود؟

http://rozup.ir/up/litemode/photo/33/X1379313450.jpg

ابرو نقش مهمی در زیبایی صورت انسان دارد. علاوه بر زیبایی می توان از ابرو برای برقراری