راه های زیبا کردن چشمان

مژه هایتان را اینطور آرایش کنید زیباتر شوید

آرایش کردن مژه

مژه ها را ۳ مرتبه فر كنید. نزدیك به ریشه ها - وسط مژه ها و نزدیك به ریشه و هر بار فر مژه را برای ۵ ثانیه نگهدارید..برای آنکه سن‌تان را کاهش دهید این نکات را به خاطر داشته باشید

چگونه آرایش کنیم

آرایش یک تیغ دو لبه است، اگر از آن درست استفاده کنید جوان و شاداب به نظر می‌رسید و اگر بد، به راحتی