دکلره کردن مو

دکلره کردن موها

دکلره کردن موها

دکلره کردن موها، روشن کردن مو

Bleaching hairموی های لایت شده بدون دکلره کردن مو

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/pirahan/lab/LITEMODE.IR_4.jpg

در صورتی که مو از قبل های‌لایت شده باشد با استفاده رنگ‌های اسپیشیال می‌توان مو را به رنگ دلخواه درآورد.