دنیای

ساده پوشی در دنیای مد مردانه

ساده پوشی در دنیای مد مردانه

ساده پوشی در دنیای مد مردانه

Men dressed in simple fashion worldGucci و کلکسیون جدید Made To Measure

خود را با استفاده از هنرپیشه معروف James Franco به بازار عرضه می کند