دندان درد شدید

برای تسکین درد دندان چه قرصی بخوریم؟