داستان کوتاه

داستان زیبای معنی عشق

داستان زیبای معنی عشق

داستان زیبای معنی عشق

means beautiful story of loveداستان راستی من کجای دنیا بودم ؟ ( ادوارد ادیش )

http://rozup.ir/up/litemode/pic/mode47/mode-2013_litemode_ir%20(12).jpg

قسمتی از وصیت نامه ادوارد ادیش، یکی از بزرگترین تاجران امریکایی در سن ۷۶ سالگی …
من ادوارد