خیانت و روابط شرم‌آور

دختر ایرانی بدون حجاب می‌رود اسکار؛ آن هم برای گرفتن خرس و گاو!!