خواستگاری از دیروز تا امروز

آداب و رسوم روز خواستگاري

آداب و رسوم روز خواستگاري

آداب و رسوم روز خواستگاري

Customs Day wooحتما پیش از خواستگاری بخوانید!


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/3/3/IMG12480334.jpg

طرح شما برای اولین جلسه خواستگاری چیست؟ می خواهیم از مرحله بسیار شیرین و هیجان انگیز اولین جلسه خواستگاری