خلاقیت روی پارچه

تزیین شلوار لی دخترانه با پارچه سنتی