خشک

لاک ناخن مان را چگونه سریع خشک کنیم؟

آیا تا به حال برایتان پیش آمده که تصمیم بگیرید ناخن هایتان را لاک بزنیدریمل خشک شده را به حالت اولیه بازگردانید

http://up.litemode.ir/up/fashionlite/pic/1/G1378036003.jpg

گاهی لوازم آرایش ما به دلیل استفاده نشدن کیفیت اولیه ی خود را از دستبا نگهداري اصولي ، از کهنه شدن لباس هايتان جلوگيري کنيد