خال‌های گوشتی

نکات مهم درباره بهداشت زیر بغل

نکات مهم درباره بهداشت زیر بغل

نکات مهم درباره بهداشت زیر بغل

Important Tips About Health armpitبهداشت زیر بغل + نکات ویژه

بهداشت زیر بغل + نکات ویژه

همانگونه که از نامش پیداست، این زوائد قسمت های کوچکی از پوست اضافی