حراج

لباس ستاره جنجالی ترین فیلم هالیوود حراج شد

لباس بازیگران هالیوود ، “ویوین” این لباس را در صحنه ای از فیلم تولیدی سال ۱۹۳۹ که در آن دختر اسکارلت اوهارا لباس ستاره جنجالی ترین فیلم هالیوود حراج شد,جنجالی ترین فیلم هالیوود