حالت دادن موهای شده

حالت دادن موهای خیس شده + راهنما

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/tnv/B1390677501.jpg

یک شیشه اسپری مخصوص حاوی یک بخش شامپو و چهار