جدیدترین اهنگ نانسی عجرم

همدردی نانسی عجرم با مردم بی گناه غزه

همبستگی نانسی عجرم خواننده مشهور لبنانی با مردم غزه + عکس

همدردی نانسی عجرم با مردم بی گناه غزه

Nancy Ajram in sympathizing with the innocent people of Gaza