تصاویر جذابترین زن سال 2014

جذاب ترین مرد سال 2013 انتخاب شد + عكس

برادلی كوپر» ، «مت دیمون» ، «چنینگ تیتوم» ، «رایان رینولدز» ، «برد پیت» و «جورج كلونی»