تزیین خلعتی عروس

تزیین جا حلقه ای

تزیین جا حلقه ای,جا حلقه ای

تزیین جا حلقه ای,جا حلقه ای

Here are decorated ringتزیین خلعتی عروس و داماد

تزیین خلعتی,تزیین خلعتی عروس و داماد,تزیین خلعتی عروس

تزیین خلعتی,تزیین خلعتی عروس و داماد,تزیین خلعتی عروس

Robe decorated with the bride and groom