ترکیب رنگ‌ها در آرایش

آرایش تیره و روشن

آرایش تیره و روشن

آرایش تیره و روشن

Dark and bright makeup