ترفند برای کشیدن خط چشم

روش کشیدن خط چشم با مداد چشم