بی‌ثباتی

آرایش زیاد در زنان علامت چیست

اختلال شخصیت نمایشی در زنان بیشتر است. هیجانات سطحی، بی‌ثباتی