بهترین استفاده از برق‌ لب‌

نکات ظریف استفاده صحیح از رژلب

نکات ظریف استفاده صحیح از رژلب

نکات ظریف استفاده صحیح از رژلب

The finer points of proper use of lipstickشناسایی رژ لب های سرطان زا

شناسایی رژ لب های سرطان زا

سرب ماده‌اي سمي است كه مصرف آن بر اعصاب اثر مي‌گذارد و موجب بروز سرطان پوست در افراد مي‌شود.سرطان پوست